čtvrtek 20. dubna 2017

TERMÍNY AKCÍ


 • 5. května - projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí
 • 9. - 19. května - jarní sběrová akce
 • 17.  května - výukový program v zoologické zahradě 
 • 25. května - ukázka výcviku dravců (spol. Seiferos) 
 • 31. května - společné fotografování tříd
 • květen/červen - dopravní soutěž
 • 2. června - Den dětí
 • 6. června - konzultace k chování a prospěchu
 • 20. června - Divadlo Jiřího Myrona - muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
 • 20. června - klasifikační porada (uzavření známek)
 • 26. června (pravděpodobně) - výlet do Beskyd - jízdárna Malenovice
 • 27. června - slavnostní závěr školního roku v kině Luna
 • 30. června - vydávání vysvědčení